Про нас

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради – сучасний багатопрофільний лікувально-діагностичний заклад. Проводить свою діяльність з 23 квітня 1979 року. Очолює КНП «ТОМЦСНЗ» ТОР лікар вищої категорії, досвідчений організатор охорони здоров’я–генеральний директор (головний лікар) Василь Степанович Галанов.

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (надалі – Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної високоспеціалізованої наркологічної медичної допомоги будь-яким особам, здійснює реалізацію державної політики в сфері профілактики, лікування, диспансерного нагляду та боротьби із ВІЛ-інфекцією/СНІДом, клініко-лабораторної діагностики, організації лікування, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД громадян, а також діагностики та лікування вірусних гепатитів, опортуністичних і торч – інфекцій в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим статутом.

На підставі рішення Тернопільської обласної ради від 17 вересня 2019 року №1438 «Про перейменування комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» Тернопільської обласної ради на комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради» комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» Тернопільської обласної ради перейменовано на комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради.

Скорочене найменування Підприємства: – КНП «ТОМЦСНЗ» ТОР.

Місцезнаходження Підприємства:
46027, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Тролейбусна, 14.
46014, Україна, Тернопільська область, м. Тернопіль, вулиця Купчинського, 14.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • створення разом із засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основах послуг третинної/високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, отруєнь чи інших розладів здоров’я;
 • медична практика за спеціальностями «організація і управління охороною здоров’я», «наркологія», «анестезіологія», «неврологія», «терапія», «хірургія», «офтальмологія», «отоларингологія», «епідеміологія», «акушерство і гінекологія», «педіатрія», «інфекційні хвороби», «фтизіатрія», «дерматовенерологія», «ендоскопія», «психіатрія», «професійна патологія», «рентгенологія», «медична психологія», «ультразвукова діагностика», «функціональна діагностика», «клінічна лабораторна діагностика», «лікувальна справа», «медицина невідкладних станів», «лабораторна справа», «сестринська справа»;
 • виявлення, взяття на облік хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних речовин, тютюну, поєднаного вживання наркотиків і використання психоактивних речовин), осіб, інфікованих ВІЛ та хворих на СНІД, гепатити їх диспансеризація протягом встановленого наказом Міністерства охорони здоров’я термінів. Диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД, гепатити. Епідеміологічне розслідування вперше виявлених випадків ВІЛ-інфекції/СНІДу при взятті на диспансерний облік;
 • надання спеціалізованої лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативної, медико-психологічної та соціальної допомоги хворим наркологічного профілю, на СНІД, вірусні гепатити та ВІЛ-інфікованим. облік, профілактичне лікування і диспансеризація медичних працівників, що мали ризик інфікуватися при виконанні професійних обов’язків; лікування наркологічних хворих в амбулаторних і стаціонарних умовах за бюджетні кошти або через страхові поліси; реабілітація хворих;
 • анонімне лікування на госпрозрахункових умовах наркологічних хворих (амбулаторне і стаціонарне);
 • проведення замісної підтримуючої терапії для хворих з наркотичною залежністю та супутньою ВІЛ-інфекцією;
 • проведення медичних оглядів для визначення стану алкогольного та наркотичного сп’яніння за направленнями правоохоронних органів, керівників підприємств, установ, організацій, заявами громадян;
 • проведення спеціальною медичною комісією медичного огляду осіб, які направлені на огляд працівниками органів Міністерства внутрішніх справ України;
 • проведення спеціальною медичною комісією наркологічних експертиз з рекомендацією пройти наркологічним хворим добровільне лікування в закладах охорони здоров’я;
 • проведення обов’язкових первинних і періодичних профілактичних наркологічних оглядів громадян відповідно до переліку професій та видів діяльності, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 • проведення медичною комісією медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів та/або медичних оглядів громадян, що потребують видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи;
 • проведення медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів;
 • проведення лабораторних, діагностичних та консультативних послуг за зверненнями громадян;
 • проведення медичною комісією медичних оглядів для працівників зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на роботах, де є потреба в професійному доборі, особам до 21 року (незалежно від виду діяльності);
 • проведення навчання медичних працівників методам проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів;
 • придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • профілактичні заходи серед населення, в тому числі санітарно-освітня робота з попередження пияцтва, алкоголізму, алкогольних психозів, наркоманій, токсикоманій, ВІЛ-інфекції, СНІДу, пропаганда здорового способу життя та безпечного сексу;
 • епідеміологічний моніторинг та епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією/СНІДом, гепатитами в області;
 • здійснення клініко-лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції, опортуністичних інфекцій;
 • організація і надання позалікарняної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;
 • забезпечення розробки та виконання заходів державної, регіональної програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатитів, здійснення моніторингу та оцінки ефективності їх реалізації;
 • проведення експертної оцінки діагностичних досліджень, адекватності лікування ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, гепатити;
 • планування проведення лікувально-профілактичних заходів за профілем в межах області, організація вивчення наркологічної захворюваності та хворобливості, визначення шляхів і способів підвищення ефективності лікувально-профілактичної роботи;
 • надання оперативної інформації про стан наркологічної допомоги населенню області і виконання основних планових показників з амбулаторної та стаціонарної наркологічної допомоги в управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, Міністерство охорони здоров’я України, інші органи вищого рівня в установленому порядку;
 • організація і проведення скринінгу населення на наявність антитіл до ВІЛ;
 • надання піврічної та річної статистичної звітності про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через вживання психоактивних речовин, про стан захворюваності на ВІЛ-інфекцію та СНІД, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Держкомстатом України, в установлені терміни в центри статистики регіональні та МОЗУ;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
0
Персонал
0
Ліжка
0
Відділення

Ми займаємось лікуванням

Інформація

Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити; дай мені терпіння, щоб я міг понести те, що не можу змінити і дай мені мудрість, щоб я міг відрізнити одне від іншого.

Friedrich Christoph Oetinger